Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Holland Rijnland)

Geldend van 26-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Holland Rijnland)
Citeertitel Legesverordening Holland Rijnland
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2019 artikel 3, 5, 7, 9, bijlage 1

03-07-2019

bgr-2019-638

Onbekend.
24-07-2019 26-07-2019 nieuwe regeling

15-02-2006

bgr-2019-625

Onbekend.