Subsidieregeling samenvoegen en vergroten van woningen Rotterdam Zuid 2019/1

Geldend van 23-11-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 30-09-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling samenvoegen en vergroten van woningen Rotterdam Zuid 2019/1
Citeertitel Subsidieregeling samenvoegen en vergroten van woningen Rotterdam Zuid 2019/1
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/CVDR306362/CVDR306362_5.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Eerste wijziging van Subsidieregeling samenvoegen en vergoten van woningen Rotterdam Zuid 2019/1, gemeenteblad 2019, nummer 103 / CVDR626423

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Subsidieverordening Rotterdam 2014, gemeenteblad 2013, nummer 128

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2022 30-09-2022 artikel 3, 6, 7, 13

15-11-2022

gmb-2022-516128

2022, nummer 217
15-10-2019 23-11-2022 art. 10

08-10-2019

gmb-2019-248911

Rotterdams GBL nummer: 2019, nummer 135
23-07-2019 15-10-2019 Nieuwe regeling

02-07-2019

gmb-2019-181533

2019-103