Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019

Geldend van 03-07-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Betreft gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet veiligheidsregio’s
  2. Wet publieke gezondheid
  3. Tijdelijke wet ambulancezorg
  4. Politiewet 2012
  5. Wet gemeenschappelijke regelingen
  6. Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2019 01-01-2019 Nieuwe regeling

20-12-2018

stcrt-2019-37228

Onbekend.