Regeling vervallen per 01-07-2023

Huisvestingsverordening Den Haag 2019

Geldend van 01-03-2022 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Den Haag 2019
Citeertitel Huisvestingsverordening Den Haag 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp 4/2019
Externe bijlagen exb-2022-6874

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 4 van de Huisvestingswet 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel I, onderdelen F, G, I van RIS308451 treden in werking met ingang van 1 augustus 2021

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregel urgentieverklaringen Den Haag 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2022 01-07-2023 Art. 1:1, art.2:7, art. 5;6, art.5:10, art. 5:24, art. 5:27, art. 5:28, art. 5:29, art. 5:30, art. 5:31, art.7:2 eerste lid en de bijlage behorende bij art. 7:2

20-01-2022

gmb-2022-47944

RIS311098
01-06-2021 01-03-2022 Art. 5:2, 5:4, 5:6, 5:8 t/m 5:15, 5:16 t/m 5:26, 7:2, art.gewijze toelichting 5:6 eerste lid en 7:2 derde lid en de bijlage

20-05-2021

gmb-2021-167770

RIS308451
24-12-2020 01-06-2021 Art.1:1, art. 5:2, art. 8:2 en artikelsgewijze toelichting

16-12-2020

gmb-2020-343572

RIS306850
02-04-2020 24-12-2020 art. 2:7 tweede lid, onder c, artikelsgewijze toelichting art. 2:7 tweede lid onder c en artikelsgewijze toelichting art. 5:2 onder b en aanhef Bijlage II

26-03-2020

gmb-2020-86096

RIS304814
01-07-2019 02-04-2020 Nieuwe regeling

13-06-2019

gmb-2019-160878

RIS302513