Regeling vervallen per 01-01-2023

Raadsbesluit

Geldend van 03-06-2019 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 22-05-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Raadsbesluit
Citeertitel Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0004766/2019-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2019 22-05-2019 01-01-2023 nieuwe regeling

22-05-2019

gmb-2019-138198

Onbekend.