Beleidsregel Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk

Geldend van 07-05-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk
Citeertitel Beleidsregel vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/CVDR618264/CVDR618264_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2019 Nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-109878

Onbekend.