Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent bescherming gegevens leerplicht en voortijdig schoolverlaten Privacyreglement leerplicht- en RMC-gegevens Holland Rijnland

Geldend van 01-05-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 25-05-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent bescherming gegevens leerplicht en voortijdig schoolverlaten Privacyreglement leerplicht- en RMC-gegevens Holland Rijnland
Citeertitel Privacyreglement leerplicht- en RMC-gegevens Holland Rijnland
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht, onderwijs
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Privacyreglement leerplicht- en RMC-gegevens Holland Rijnland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2019 25-05-2018 nieuwe regeling

13-12-2018

bgr-2019-407

Onbekend.