Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent toezicht op financiële geldstromen Treasurystatuut Holland Rijnland 2014

Geldend van 18-07-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent toezicht op financiële geldstromen Treasurystatuut Holland Rijnland 2014
Citeertitel Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet financiering decentrale overheden
  3. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
  4. Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden
  5. Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
  6. Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden
  7. Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt het Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2011.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2019 01-01-2019 artikel 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 16

03-07-2019

bgr-2019-602

Onbekend.
25-04-2019 01-01-2014 01-01-2014 nieuwe regeling

17-12-2014

bgr-2019-405

Onbekend.