Regeling vervallen per 23-08-2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent innovaties POP3 Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties provincie Groningen 2019

Geldend van 29-04-2019 t/m 22-08-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent innovaties POP3 Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties provincie Groningen 2019
Citeertitel POP3 Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties provincie Groningen 2019
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/CVDR609450/CVDR609450_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2019 23-08-2019 nieuwe regeling

09-04-2019

prb-2019-2874

K11715