Vaststellingsbesluit financiële bijdrage waterbergingsfonds

Geldend van 13-04-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gemert-Bakel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Vaststellingsbesluit financiële bijdrage waterbergingsfonds
Citeertitel Vaststellingsbesluit financiële bijdrage waterbergingsfonds
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Financiële bijdrage aan het waterbergingsfonds
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gemert-Bakel/CVDR621545/CVDR621545_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening waterbergingsfonds

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2019 Nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-89178

Onbekend.