Vaststellingsbesluit financiële bijdrage waterbergingsfonds

Geldend van 13-04-2019 t/m heden

Intitulé

Vaststellingsbesluit financiële bijdrage waterbergingsfonds

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

gelet op artikel 3 van de Verordening waterbergingsfonds;

besluit:

vast te stellen de bedragen als bedoeld in tabel 1 van de Verordening waterbergingsfonds

Artikel 1 Financiële bijdrage aan het waterbergingsfonds

  • 1. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld op de volgende bedragen:

    • Gebied 1: €1.475,- per m3

    • Gebied 2: €1.525,- per m3

    • Gebied 3: €1.825,- per m3

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 26 maart 2019

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.J.L.G. van Oudheusden

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen