Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende het reglement voor de adviescommissie nadeelcompensatie Amsteltram (Reglement adviescommissie Amsteltram)

Geldend van 30-03-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende het reglement voor de adviescommissie nadeelcompensatie Amsteltram (Reglement adviescommissie Amsteltram)
Citeertitel Reglement adviescommissie nadeelcompensatie Amsteltram
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Vervoerregio%20Amsterdam/CVDR622623/CVDR622623_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2019 01-03-2019 Nieuwe regeling

13-02-2019

bgr-2019-324

BBV/2019/6835