Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)

Geldend van 10-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)
Citeertitel Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR412888/CVDR412888_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2023 artikel 1, 3

28-02-2023

prb-2023-2615

C2311161/ 5221855
28-03-2019 10-03-2023 nieuwe regeling

19-03-2019

prb-2019-2247

C2238939/4492695