Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Zaltbommel 2019

Geldend van 06-03-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaltbommel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Zaltbommel 2019
Citeertitel Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zaltbommel 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen Zaltbommel 2019

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2019 01-03-2019 Nieuwe regeling

24-01-2019

gmb-2019-51739

Onbekend.