Generatiepact periode 1 april 2019 tot 1 november 2020

Geldend van 01-04-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Generatiepact periode 1 april 2019 tot 1 november 2020
Citeertitel Regeling generatiepact gemeente Zundert 2019-2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Regeling generatiepact gemeente Zundert 2019-2020
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2019 nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-43009

ZD19001730