Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

Geldend van 13-11-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Dorpsinitiatieven
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/600848/CVDR600848_1.html
  2. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2020 01-03-2019 wijziging

10-11-2020

prb-2020-8336

2020002135
01-03-2019 13-11-2020 nieuwe regeling

12-02-2019

prb-2019-1170

2019000439