Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent belonen en vergoeden Regeling belonen en vergoeden gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 07-02-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent belonen en vergoeden Regeling belonen en vergoeden gemeente Westerkwartier 2019
Citeertitel Regeling belonen en vergoeden gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is van rechtswege vervallen op 1-1-2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2019 01-01-2020 nieuwe regeling

15-02-2019

gmb-2019-26954

Onbekend.