Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende de vaststelling van uitvoeringsregels met betrekking tot de heffing en invordening van watertoeristenbelasting (Uitvoeringsregeling Watertoeristenbelasting Edam-Volendam)

Geldend van 25-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende de vaststelling van uitvoeringsregels met betrekking tot de heffing en invordening van watertoeristenbelasting (Uitvoeringsregeling Watertoeristenbelasting Edam-Volendam)
Citeertitel Uitvoeringsregeling watertoeristenbelasting Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2019-3291

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Edam-Volendam/613674/CVDR613674_1.html
  2. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  3. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  4. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  5. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  6. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  7. artikel 237 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2019 01-01-2019 nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2019-17162

D-1710715