Beleidsregels Jeugdhulp

Geldend van 24-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Jeugdhulp
Citeertitel Beleidsregels Jeugdhulp 2019 gemeente Lochem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.1 van de Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2019 Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-13286

Onbekend.