Subsidieregeling centrumpromotie Uden

Geldend van 15-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling centrumpromotie Uden
Citeertitel Subsidieregeling centrumpromotie Uden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Vaststellen Subsidieregeling centrumpromotie Uden
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/CVDR606571/CVDR606571_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019 Nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-8583

D00148419