Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de rekenkamercommissie Verordening rekenkamercommissie gemeente Altena 2019

Geldend van 15-01-2019 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Altena
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de rekenkamercommissie Verordening rekenkamercommissie gemeente Altena 2019
Citeertitel Verordening rekenkamercommissie gemeente Altena 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 81oa van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019 01-01-2023 nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-8391

Onbekend.