Besluit van Geduputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 oktober 2018, PZH-2018-661534998, DOS-2016-0005086, tot vaststelling van de deelplafonds 2019 paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Geldend van 07-03-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Geduputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 oktober 2018, PZH-2018-661534998, DOS-2016-0005086, tot vaststelling van de deelplafonds 2019 paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur en Milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/468224/CVDR468224_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking, op het tijdstip dat het besluit van Provinciale Staten tot het vaststellen van hoofdplafond voor het jaar 2019voor paragraaf 2.11van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, als onderdeel van de begroting 2019, inwerking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2019 gewijzigde regeling

22-01-2019

prb-2019-1649

PZH-2018-661534998
12-01-2019 07-03-2019 Nieuw besluit

02-10-2018

prb-2019-166

PZH-2018-661534998