Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2023

Geldend van 01-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2023
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
  3. artikel 30c van de Wet op de kansspelen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Vigerend Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede; vigerende Nadere regels uitstallingen Heemstede; vigerende Nadere regels terrassen Heemstede; vigerende Nadere regels reclameborden en spandoeken Heemstede; vigerende Bomenkaart Heemstede, vigerend Beleid gebiedsontzeggingen Heemstede

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2023 titel, aanhef, artikel 1:5, 1:6, 2:1, 2:1a, 2:1b, 2:24, 2:26, 2:34a, 2:34b, 2:34c, 2:34d, 2:34e, 2:34f, 2:34g, 2:44a, 2:50a, 2:58, 2:80, 4:5, 4:13, 5:10, 5:12, 5:33, sluiting

26-01-2023

gmb-2023-36758

1146574
05-11-2022 01-11-2022 28-01-2023 aanhef, artikel 2:73, ondertekening

27-10-2022

gmb-2022-489933

1082039
01-01-2022 05-11-2022 Titel, aanhef, Artt. 2:12, 2:24, 2:34, 2:34c, 2:48, 2:59, 2:59a, 2:64, 2:79, 3:7, 5:12, 5:13, 6:2, 6:7, sluiting

22-12-2021

gmb-2021-474530

910075
01-01-2021 01-01-2022 Titel, aanhef, artt.1:1, 2:9t/m2:12, 2,24 t/m 2:2:26, 2:29, 2:51, 2:57, 2:64, 2:67, 2:78, 2:80, hst.2, afd. 12a, hst.3, artt. 4:6, 4:10, 5:17, 5:18, 5:30, 6:7 en sluiting

16-12-2020

gmb-2020-331019

718861 714688 en 724929
01-01-2020 01-01-2021 Titel, aanhef, artt. 1:1, 2:1, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:18, 2:25, 2:27, 2:30, 2:34a, 2:42, 2:51, 2:51a, 2:59, 2:74, 2:74a, 2:75, 2:79, 4:6, 4:13, 4:15, 5:5, 5:10, 5:13, 5:15, 6:1 en 6:7

18-12-2019

gmb-2019-313494

718861
01-01-2019 01-01-2020 Wijziging regeling

19-12-2018

gmb-2018-281660

710899