WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-74972

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0012649/2013-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 Wegsleepverordening gemeente Brummen 2019

20-12-2018

gmb-2018-281529

Onbekend.