WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019
Citeertitel -
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2018-74972

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0012649/2013-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 Wegsleepverordening gemeente Brummen 2019

20-12-2018

gmb-2018-281529

Onbekend.