WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN 2019

Kenmerk Z028170/D289300

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018 met kenmerk Z027957 – D289304;

Gehoord het behandeladvies van Samenleving/Bestuur/Financiën van 06 december 2018;

HEEFT BESLOTEN:

1. De wegsleepverordening gemeente Brummen vast te stellen.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel