Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 Wijzigingsbesluit

24-11-2022

gmb-2022-565496

Onbekend.
22-06-2022 01-01-2023 Wijziging vervallen art 2.30 a en wijziging art. 5:24

21-04-2022

gmb-2022-279053

Onbekend.
09-02-2022 22-06-2022 Wijziging

23-12-2021

gmb-2022-52606

131848-2021
05-05-2021 09-02-2022 Wijziging

29-04-2021

gmb-2021-137291

18151-2021
02-12-2020 05-05-2021 wijziging

26-11-2020

gmb-2020-315528

102422-2020
01-01-2019 02-12-2020 Nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-280349

R18.095