Regeling vervallen per 10-02-2023

Verordening Bedrijveninvesteringszone Vastgoedeigenaren Winkelcentrum Malden 2019-2021

Geldend van 27-12-2018 t/m 09-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heumen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Bedrijveninvesteringszone Vastgoedeigenaren Winkelcentrum Malden 2019-2021
Citeertitel Verordening Bedrijveninvesteringszone Malden 2019-2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 217 van de Gemeentewet
  3. artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2018 10-02-2023 Niet ingegeven

29-11-2018

gmb-2018-280036

Onbekend.