Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening tarieven leges Beesel 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening tarieven leges Beesel 2019
Citeertitel Verordening tarieven leges Beesel 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Legestarieven 2019
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening tarieven leges Beesel 2018, zoals vastgesteld op 18 december 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 01-01-2020 nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2018-279016

Onbekend.