Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018

Geldend van 01-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
Citeertitel Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2016. Deze regeling werkt terug tot 1 januari 2018 met uitzondering van artikel 5.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 02-01-2018 nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-277707

18VR069