11 Regeling kleding

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Emmen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling 11 Regeling kleding
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 Regeling Kleding

12-07-2016

gmb-2018-277585

Onbekend.