Regeling vervallen per 01-01-2024

Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2019

Geldend van 22-12-2018 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2019
Citeertitel Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2018 01-01-2024 Niet ingegeven

04-12-2018

gmb-2018-276958

Onbekend.