Regeling vervallen per 01-01-2024

Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2019

Geldend van 22-12-2018 t/m 31-12-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening en artikel 9 van de Parkeerbelastingverordening;

besluit vast te stellen het Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2019.

Artikel 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren

In dit artikel zijn opgenomen de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, lid a van de Parkeerbelastingverordening mag worden geparkeerd.

 • A.

  Op de hierna genoemde weggedeelten en terreinen, gelegen binnen de bebouwde kom, is het parkeren in gemarkeerde parkeervakken in de maanden januari tot en met december van maandag tot en met zondag van 11.00 uur tot en met 20.00 uur slechts tegen betaling toegestaan voor de onderstaande en door een parkeermeter of –automaat aangegeven tijdsduur:

Gebied

Maximale parkeerduur

1.

Burg. Henssingel

Onbeperkt

2.

Daalhemerweg

Onbeperkt

3.

Neerhem Oost

Onbeperkt

4.

Aan de Polfermolen

Onbeperkt

5.

Spoorlaan

Onbeperkt

6.

Berkelplein

Onbeperkt

7.

Koningswinkelstraat (parkeerterrein Aldi)

120 minuten

8.

Plenkertstraat

Onbeperkt

9.

Valkenheim (Burg. Henssingel)

Onbeperkt

10.

Walramplein

Onbeperkt

11.

Geulpark

Onbeperkt

12.

Odapark (parkeerterrein Polfermolen)

Onbeperkt

13.

Pr. Margrietlaan (parkeerterrein Polfermolen)

Onbeperkt

14.

Par’Course I

Onbeperkt

15.

Par’Course II

Onbeperkt

 • B.

  Op de hierna genoemde weggedeelten en terreinen, gelegen binnen de bebouwde kom, is het parkeren in gemarkeerde parkeervakken in de maanden januari tot en met december van maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot en met 23.59 uur slechts tegen betaling toegestaan voor de onderstaande en door een parkeermeter of –automaat aangegeven tijdsduur:

Gebied

Maximale parkeerduur

1.

Cauberg

Onbeperkt

 • C.

  De volgende regels worden vastgesteld voor het op aangifte voldoen van parkeerbelastingen:

  • 1.

   Ter zake van het betaald parkeren (in de gebieden genoemd in lid A en lid B) geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 dan wel door middel van een pinpas op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de op, aan of bij de parkeerapparatuur gestelde voorschriften.

  • 2.

   Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de gebruikte pinpas dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

  • 3.

   Indien bij het betaald parkeren op straat - met uitzondering van het betaald parkeren op parkeerterreinen welke zijn voorzien van een slagboom - gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

  • 4.

   Op de parkeerkaart worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

   • a.

    dag van de parkeerhandeling, alsmede het tijdstip van afloop van de betaalde parkeertijd;

   • b.

    het betaalde bedrag;

   • c.

    het doorlopende nummer van de parkeerkaart;

   • d.

    de parkeerlocatie;

   • e.

    de verplichting genoemd onder lid 3.

  • 5.

   Een uit een parkeerautomaat verkregen parkeerkaart geldt uitsluitend als bewijs van betaling van de verschuldigde parkeerbelasting indien deze kaart is verkregen uit de parkeerautomaat die behoort bij de gebruikte parkeerplaatsen, danwel een parkeerautomaat die behoort tot een parkeerplaats binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul waarop exact dezelfde regeling van toepassing is.

  • 6.

   In afwijking van het bepaalde onder C.1 kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het inloggen op de centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij een in gemeente Valkenburg actieve serviceprovider. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode en/of een kenteken (ook digitale bezoekersregeling) door te geven (aan- en af te melden) aan/bij de serviceprovider. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de serviceprovider in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 7 van de Parkeerbelastingverordening en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de Parkeerbelastingverordening.

Artikel 2 Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd

In dit artikel zijn opgenomen de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid b van de Parkeerbelastingverordening.

 • A.

  Als gebieden waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn, als bedoeld in de Parkeerverordening, worden aangewezen:

  • 1.

   Sector Centrum-Oost:

   • Burg. Henssingel;

   • Dr. Hermanstraat;

   • Molenstraat;

   • Oosterweg (met uitzondering van adressen Oosterweg 5A t/m 5E, 7A t/m 7E, 9A t/m 9E, 11A t/m 11E, 13A t/m 13E, 26 A);

   • Past. Sartonstraat;

   • van Tillstraat.

  • 2.

   Sector Centrum-West:

   • Aan de Polfermolen;

   • Cauberg;

   • Emmalaan;

   • Grendelplein;

   • Kon. Julianalaan;

   • Koninginneweg;

   • Oranjelaan;

   • Plenkertstraat;

   • Pr. Bernhardlaan;

   • Pr. Margrietlaan;

   • Wilhelminalaan.

  • 3.

   Sector Nieuweweg:

   • Nieuweweg, oneven huisnummers: 23 t/m 41, even huisnummers: 30 t/m 100.

  • 4.

   Sector Oosterbeemd:

   • Berkelplein;

   • Betsy Perklaan;

   • Geulpark;

   • Hennegats;

   • Louis Eliasstraat;

   • Neerhem (oneven huisnummers: 25 t/m 119, even huisnummers: 20 t/m 68, weggedeelte tussen Berkelplein en Oud Valkenburgerweg);

   • Oosterbeekstraat;

   • Thibaltstraat;

   • van Stockheymhof;

   • Weth. Paulssenlaan (met uitzondering van huisnummer 8).

  • 5.

   Sector Hekerbeek:

   • Groengrachtstraat;

   • Hekerbeekstraat;

   • Hekerbeekweg;

   • Herkenbroekerweg;

   • Sillebeekstraat;

   • St. Barbarastraat;

   • St. Josephstraat;

   • St. Nicolaasstraat;

   • Steenstraat.

  • 6.

   Sector Ventweg Nieuweweg:

   • Nieuweweg, even huisnummers 102 t/m 216.

  • 7.

   Sector Daalhemerweg:

   • Daalhemerweg;

   • Kasteelsteeg;

   • Konijnsgracht;

   • van Meijlandstraat.

  • 8.

   Sector Broekhem Zuid:

   • Broekhem (oneven huisnummers: 59 t/m 145, even huisnummers: 62 t/m 146; weggedeelte tussen Cremerstraat en rotonde);

   • Graaf van Hoensbroeklaan;

   • Koningshof;

   • Koningswinkelstraat;

   • Leenhoflaan;

   • Pr. Willem-Alexanderlaan;

   • Pr. Beatrixsingel;

   • Pr. Christinalaan;

   • Pr. Irenelaan;

   • Statenlaan;

   • van Brabantlaan;

   • van Heinsberglaan;

   • van Pallandtlaan.

  • 9.

   Sector Station:

   • Bellevue;

   • Broekhem (oneven huisnummers: 1 t/m 53 , even huisnummers: 2 t/m 60; weggedeelte tussen Cremerstraat en Geneindestraat);

   • Cremerstraat;

   • De Valk;

   • Geneindestraat;

   • Nieuweweg (oneven huisnummers: 1 t/m 17, even huisnummers: 6 t/m 28; weggedeelte tussen het spoor en de Reinaldstraat);

   • Op de Rijsecamp;

   • Oranje Nassau;

   • Sittarderweg;

   • Spoorlaan;

   • Stationsstraat;

   • Trianon;

   • Wehryweg;

   • Weth. Schurgersstraat.

  • 10.

   Sector Centrum:

   • Dr. Erensstraat;

   • Jan Deckerstraat;

   • Lindenlaan;

   • Louis van der Maesenstraat;

   • Passage;

   • Poststraat;

   • Reinaldstraat;

   • St. Pieterstraat;

   • Theodoor Dorrenplein;

   • Avondpoelstraat;

   • Berkelstraat;

   • Bogaardlaan;

   • de Guascostraat;

   • Engelbertstraat;

   • Grotestraat Centrum;

   • Gosewijnstraat;

   • Halderstraat;

   • Het Bat;

   • Hovetstraat;

   • Kerkstraat;

   • Maternusstraat;

   • Muntstraat;

   • Neerhem (huisnummers 1 t/m 23, 2 t/m 14: weggedeelte tussen Berkelstraat en Berkelplein);

   • Palankastraat;

   • Tienschuurstraat;

   • Walramplein;

   • Walravenstraat.

 • B.

  De in dit artikel onder A genoemde weggedeelten, wegen en pleinen vallen in het geheel binnen het sectorgebied, tenzij anders is vermeld.

 • C.

  De volgende wegen of weggedeelten worden aangewezen waarvan de parkeerplaatsen bestemd zijn voor vergunninghouders van de onder lid A genoemde gebieden. De aanwijzing als vergunningplaats geldt dagelijks, gedurende 24 uur, tenzij anders is aangegeven:

  • 1.

   Sector Centrum-Oost:

   • Dr. Hermanstraat;

   • Past. Sartonstraat;

   • Van Tillstraat.

  • 2.

   Sector Centrum-West:

   • Emmalaan;

   • Kon. Julianalaan;

   • Koninginneweg;

   • Oranjelaan;

   • Pr. Bernhardlaan;

   • Pr. Margrietlaan.

  • 3.

   Sector Nieuweweg:

   • Nieuweweg, tussen de spoorwegovergang en het kruispunt met de Hekerweg.

  • 4.

   Sector Oosterbeemd:

   • Berkelplein (de parkeerplaatsen aan de ventweg en de parkeerstrook aan de oostkant, dus niet het grote betaald parkeerterrein);

   • Betsy Perklaan;

   • Geulpark;

   • Hennegats;

   • Louis Eliasstraat;

   • Neerhem (weggedeelte tussen Berkelplein en Oud Valkenburgerweg);

   • Oosterbeekstraat;

   • Thibaltstraat;

   • van Stockheymhof;

   • Weth. Paulssenlaan.

  • 5.

   Sector Hekerbeek (Vergunninghoudersparkeren van 10:00 – 19:00 uur, het hele jaar door):

   • Groengrachtstraat;

   • Hekerbeekweg;

   • Herkenbroekerweg;

   • Sillebeekstraat;

   • St. Barbarastraat;

   • St. Josephstraat;

   • St. Nicolaasstraat;

   • Steenstraat.

  • 6.

   Sector Ventweg Nieuweweg:

   • Nieuweweg: de ventweg parallel aan de Hekerweg.

  • 7.

   Sector Daalhemerweg (Vergunninghoudersparkeren van 10:00 – 19:00 uur, het hele jaar door):

   • Daalhemerweg (ventweg).

  • 8.

   Sector Broekhem Zuid (Vergunninghoudersparkeren van 1 april tot 1 november, tussen 11:00 uur en 18:00 uur):

   • Broekhem (weggedeelte tussen Cremerstraat en rotonde);

   • Graaf van Hoensbroeklaan;

   • Koningswinkelstraat;

   • Leenhoflaan;

   • Pr. Willem-Alexanderlaan;

   • Pr. Beatrixsingel;

   • Pr. Christinalaan;

   • Pr. Irenelaan;

   • Statenlaan;

   • Van Brabantlaan;

   • Van Heinsberglaan;

   • Van Pallandtlaan.

  • 9.

   Sector Station:

   • Broekhem (weggedeelte tussen Cremerstraat en Geneindestraat);

   • Cremerstraat;

   • De Valk;

   • Nieuweweg (weggedeelte tussen Stationsstraat en Reinaldstraat);

   • Sittarderweg;

   • Wehryweg;

   • Weth. Schurgersstraat.

  • 10.

   Sector Centrum:

   • Berkelplein (de parkeerplaatsen aan de ventweg en de parkeerstrook aan de oostkant, dus niet het grote betaald parkeerterrein);

   • Halderstraat;

   • Neerhem (weggedeelte tussen Berkelstraat en Berkelplein).

 • D.

  De volgende parkeerapparatuurplaatsen worden aangewezen waar het is toegestaan om met een daarbij aangegeven parkeervergunning te parkeren. Deze aanwijzing geldt dagelijks, gedurende 24 uur, tenzij anders is aangegeven:

Parkeervergunning

Parkeerapparatuurplaats

Bewonersvergunning Sector Centrum-Oost

Parkeerterrein Valkenheim (Burg. Henssingel), Rolschaatsbaan, Geulpark.

Bewonersvergunning Sector Centrum-West

Aan de Polfermolen, Parkeerterrein Polfermolen (Pr. Margrietlaan en Odapark), Plenkertstraat.

Bewonersvergunning Sector Nieuweweg

Spoorlaan (langsparkeerplaatsen).

Bewonersvergunning Sector Oosterbeemd

Parkeerterrein Geulpark, Neerhem (weggedeelte tussen Berkelplein en Oud Valkenburgerweg).

Bewonersvergunning Sector 5 / Hekerbeek

Parkeerterrein Valkenheim (Burg. Henssingel), Rolschaatsbaan.

Bewonersvergunning Sector 7 / Daalhemerweg

Daalhemerweg (haaksparkeerplaatsen), Aan de Polfermolen, Parkeerterrein Polfermolen (Pr. Margrietlaan en Odapark), Plenkertstraat.

Bewonersvergunning Sector 9 / Broekhem - Zuid

Aan de Polfermolen, Parkeerterrein Polfermolen (Pr. Margrietlaan en Odapark).

Bewonersvergunning Sector Station

Spoorlaan (langsparkeerplaatsen).

Bewonersvergunning Sector Centrum

Parkeerterrein Villa Via Nova, Parkeerterrein Walramplein, Parkeerterrein Valkenheim (Burg. Henssingel), Rolschaatsbaan, Polfermolen (Pr. Margrietlaan en Odapark), Parkeerterrein Geulpark, Parkeerterrein Berkelplein.

Hotelparkeervergunning

Parkeerterrein Valkenheim, Parkeerterrein Polfermolen (Pr. Margrietlaan en Odapark), Parkeerterrein Geulpark, Rolschaatsbaan, Spoorlaan, Villa Via Nova.

Werkparkeervergunning

Alle in artikel 1, lid A en B genoemde weggedeelten of parkeerterreinen waarbij de parkeervergunning geldt voor onbeperkte maximale parkeerduur.

Parkeervergunning

Parkeerapparatuurplaats

Ring-centrum

De parkeerterreinen: Valkenheim (Burg. Henssingel) – Plenkertstraat - Aan de Polfermolen - Polfermolen (Odapark en Pr. Margrietlaan) – Geulpark - langsparkeerplaatsen Spoorlaan -dwarsparkeerplaatsen Daalhemerweg – Rolschaatsbaan, Berkelplein, Par’Course I, Par’Course II.

Rand-centrum

De parkeerterreinen Geulpark - langsparkeerplaatsen Spoorlaan -dwarsparkeerplaatsen Daalhemerweg – Cauberg.

Polfercenter

De parkeerterreinen Polfermolen (Odapark en Pr. Margrietlaan) – Aan de Polfermolen.

Opmerking.

De parkeervergunningen gelden niet voor private terreinen zoals de parkeergarage aan de Daalhemerweg, het parkeerterrein P+R Spoorlaan en het parkeerterrein Kuurpark.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het ‘Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2018’ vastgesteld bij collegebesluit van 19 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2019’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul van 4 december 2018.

L.T.J.M. Bongarts dr. J.J. Schrijen

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester