Regeling vervallen per 01-01-2014

Verordening Programmaraad Utrecht Zuidoost

Geldend van 31-03-2000 t/m 31-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Programmaraad Utrecht Zuidoost
Citeertitel Verordening Programmaraad Utrecht Zuidoost
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 82
  2. Gemeentewet, art. 149
  3. Mediawet, art. 85k
  4. Wet op de telecommunicatievoorzieningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2000 01-01-2014 nieuwe regeling

24-02-2000

Scherpenzeelse Krant d.d. 14-3-2000

college van 8 februari 2000