Verordening sociale woningbouw en middeldure huur gemeente Etten-Leur

Geldend van 30-08-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Etten-Leur
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening sociale woningbouw en middeldure huur gemeente Etten-Leur
Citeertitel Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middeldure huur gemeente Etten-Leur
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
  4. artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening
  5. artikel 7ad, eerste lid, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  6. artikel 7ad, tweede lid, van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-2022 artikel 1, 3

11-07-2022

gmb-2022-387130

Onbekend.
23-11-2018 30-08-2022 nieuwe regeling

12-11-2018

gmb-2018-273736

Onbekend.