Regeling vervallen per 01-01-2020

Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019

Geldend van 18-12-2018 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019
Citeertitel Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 145 van de Provinciewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR600848/CVDR600848_1.html
  3. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2018 01-12-2018 01-01-2020 nieuwe regeling

11-12-2018

prb-2018-9305

2018002865