Verordening gelijkstelling onderwijs Den Haag 2019

Geldend van 29-10-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening gelijkstelling onderwijs Den Haag 2019
Citeertitel Verordening gelijkstelling onderwijs Den Haag 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp 6/2018
Externe bijlagen exb-2020-57755

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 140 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 134 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 96g van de Wet op het voortgezet onderwijs

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2020 01-09-2020 Art. 1.3, bijlage 1 art.3, bijlage 2, art. 4 tweede lid en art 8 eerste lid, art. 15 derde lid

07-10-2020

gmb-2020-279757

RIS306047
29-04-2020 29-10-2020 Bijlage 2 art. 3, 8, 9 en 12 en bijlage 3

16-04-2020

gmb-2020-108170

RIS304995
26-03-2020 29-04-2020 bijlage 4

26-03-2020

gmb-2020-83283

RIS304411 en RIS304110
01-01-2019 26-03-2020 rectificatie

29-11-2018

gmb-2019-13936

RIS301035
01-01-2019 01-01-2019 Nieuwe regeling

29-11-2018

gmb-2018-264743

RIS301035