Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten 2018

Geldend van 13-12-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Kerkrade
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten 2018
Citeertitel Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/CVDR63421/CVDR63421_1.html
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/CVDR421318/CVDR421318_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018 01-01-2018 nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-263327

18n00558