Verordening Auditcommissie gemeente Lochem 2018

Geldend van 22-11-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Auditcommissie gemeente Lochem 2018
Citeertitel Verordening Auditcommissie gemeente Lochem 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2018 nieuwe regeling

05-11-2018

gmb-2018-245637

Onbekend.