Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Wijdemeren 2018

Geldend van 09-11-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Wijdemeren 2018
Citeertitel Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Wijdemeren 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling commissie naamgeving gemeente Wijdemeren 2017

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Wijdemeren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2018 Nieuwe regeling

18-10-2018

gmb-2018-237863

Onbekend.