Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende vaststelling Omgevingsverordening Zeeland 2018

Geldend van 06-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende vaststelling Omgevingsverordening Zeeland 2018
Citeertitel Omgevingsverordening Zeeland 2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp Ruimtelijke ordening
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 143 van de Provinciewet
 2. artikel 145 van de Provinciewet
 3. artikel 4:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening
 5. artikel 1.2 van de Wet milieubeheer
 6. artikel 1.3 van de Wet milieubeheer
 7. artikel 5.5 van de Wet milieubeheer
 8. hoofdstuk 2 van de Waterwet
 9. artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet
 10. artikel 57 van de Wegenwet
 11. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 12. Wet natuurbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2023 01-01-2024 Bijlage 16

09-05-2023

prb-2023-7625

304560
30-06-2023 06-07-2023 Bijlage 9, 10, 11 en 15

27-06-2023

prb-2023-6772

334886
01-04-2023 30-06-2023 Art. 2.3, 2.14, 2.16, 2.21, 8.7, Bijlage M, Kaart 5 en toelichting

28-03-2023

prb-2023-3644

268624
08-07-2022 01-04-2023 Bijlage 9, 10. 11 en 15

05-07-2022

prb-2022-7971

157418
02-06-2022 08-07-2022 Art. 2.8, 2.11 a, 3.7, 4.12, bijlage L en toelichting

20-05-2022

prb-2022-6403

135666
01-07-2021 02-06-2022 Bijlage 9, 10 en 11

29-06-2021

prb-2021-4984

64031
18-12-2020 01-07-2021 Bijlage K en L

08-12-2020

prb-2020-9543

20038351
01-10-2020 18-12-2020 Bijlage 9, 10 en 11

22-09-2020

prb-2020-6891

20028558
24-04-2020 01-10-2020 Bijlage 9, 10 en 11

21-04-2020

prb-2020-2492

20013041
27-09-2019 24-04-2020 Bijlage 9, 10 en 11

24-09-2019

prb-2019-6283

19424442
08-02-2019 27-09-2019 Bijlage K

05-02-2019

prb-2019-902

19002838
16-01-2019 08-02-2019 Art. 6.1, 6.1a. 6.1b, 6.19, 6.20, 6.21, 6.24a, 6.28, bijlage I, J, K, L, Kaarten 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en Toelichting

07-12-2018

prb-2019-180

18928132
07-11-2018 16-01-2019 Nieuwe regeling

21-09-2018

prb-2018-8037

18923578