Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Geldend van 31-10-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018
Citeertitel -
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening
  2. artikel 1.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer
  3. artikel 105, eerste lid, van de Provinciewet
  4. artikel 105, tweede lid, van de Provinciewet
  5. artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet
  6. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002505/2016-07-01
  7. https://wetten.overheid.nl/BWBR0003994/2017-01-01
  8. https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2018-07-01
  9. https://wetten.overheid.nl/BWBR0021670/2018-07-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2018 Provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018

03-10-2018

prb-2018-8000

2018001760