Regeling vervallen per 01-01-2024

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Geldend van 31-10-2018 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018
Citeertitel
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening
  2. artikel 1.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer
  3. artikel 105, eerste lid, van de Provinciewet
  4. artikel 105, tweede lid, van de Provinciewet
  5. artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet
  6. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002505/2016-07-01
  7. https://wetten.overheid.nl/BWBR0003994/2017-01-01
  8. https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2018-07-01
  9. https://wetten.overheid.nl/BWBR0021670/2018-07-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2018 01-01-2024 Provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018

03-10-2018

prb-2018-8000

2018001760