Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent het aanwijzen van een klachtencoördinator

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent het aanwijzen van een klachtencoördinator
Citeertitel Aanwijzingsbesluit klachtencoördinator
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Samenwerkingsorgaan%20Holland%20Rijnland/281943.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018 nieuwe regeling

24-11-2016

bgr-2018-1276

Onbekend.