Telecommunicatieverordening 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Papendrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Telecommunicatieverordening 2019
Citeertitel Telecommunicatieverordening Papendrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 nieuwe regeling

18-10-2018

gmb-2018-228382

Onbekend.