Verordening basisinformatie 2018

Geldend van 13-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening basisinformatie 2018
Citeertitel Verordening basisinformatie 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 147 van de Gemeentewet
 4. artikel 149 van de Gemeentewet
 5. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 6. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 7. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 8. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 9. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 15 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
 12. Instellingsbesluit Adviesraad naamgeving openbare ruimten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanhef en de grondslag van deze regeling zijn gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2022 aanhef, artikel 1, 7, 10, toelichting

26-01-2022

gmb-2022-63699

Onbekend.
13-02-2022 01-11-2021 13-02-2022 hoofdstuk 6, artikel 12, toelichting

26-01-2022

gmb-2022-59150

Onbekend.
25-10-2018 13-02-2022 nieuwe regeling

10-10-2018

gmb-2018-225951

Onbekend.