Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019 (NKS 2019)

Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019 (NKS 2019)
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2018 Nieuwe regeling

26-09-2018

gmb-2018-207794

Raadsbesluit d.d. 26 september 2018, nr. 71/2018