Regeling vervallen per 30-12-2016

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming vn telecommunicatiekabels (Telecommunicatieverordening)

Geldend van 01-06-1999 t/m 29-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming vn telecommunicatiekabels (Telecommunicatieverordening)
Citeertitel Telecommunicatieverordening gemeente Scherpenzeel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Telecommunicatiewet, art. 5.2, lid 4
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-1999 30-12-2016 nieuwe regeling

27-05-1999

Scherpenzeelse Krant d.d. 15-6-1999

college van 10 mei 1999