Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Glashorst en Lambalgen

Geldend van 30-01-2001 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Glashorst en Lambalgen
Citeertitel Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 149
  2. Wet op lijkbezorging, artikel 90

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening op de algemene begraafplaats in de gemeente Scherpenzeel en Beheersverordening begraafplaats 1988

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2001 01-01-2020 art. 29, lid 2

25-01-2001

Scherpenzeelse Krant d.d. 20-2-2001

college van 9 januari 2001
01-01-2001 30-01-2001 Nieuwe regeling

30-11-2000

Scherpenzeelse Krant d.d. 12-12-2000

college van 14 november 2000