Regeling vervallen per 23-09-2023

Beleidsregels van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels voor de jeugdhulp 2018 (Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Woerden 2018)

Geldend van 15-08-2018 t/m 22-09-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Woerden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels voor de jeugdhulp 2018 (Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Woerden 2018)
Citeertitel Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Woerden 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Jeugdwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels vervangen de Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Woerden 2018 (januari 2018)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-2018 23-09-2023 nieuwe regeling

10-07-2018

gmb-2018-175019

/2018