Regeling vervallen per 22-09-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent aanwijzen van toezichthouders voor de rechtmatigheid van Wmo; Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015; Sittard – Geleen

Geldend van 08-08-2018 t/m 21-09-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent aanwijzen van toezichthouders voor de rechtmatigheid van Wmo; Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015; Sittard – Geleen
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid wmo 2015 Sittard - Geleen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per abuis is in de oorspronkelijke bekendmaking (7 augustus 2018, met kenmerk Gemeenteblad 2018-170351) een foutieve datum van ondertekening opgenomen. In deze versie is dat gerectificeerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-08-2018 22-09-2022 rectificatie

24-07-2018

gmb-2018-174276

Onbekend.
08-08-2018 08-08-2018 nieuwe regeling

24-06-2018

gmb-2018-170351

Onbekend.