Archiefverordening West-Brabants Archief 2018

Geldend van 31-07-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Archiefverordening West-Brabants Archief 2018
Citeertitel Archiefverordening West-Brabants Archief 2018
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 40, eerste lid, van de Archiefwet 1995
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Halderberge/486645.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-2018 01-07-2018 Nieuwe regeling

28-03-2018

gmb-2018-163878

Onbekend.